CCBM tham gia lễ ra quân huấn luyện LLVTND quận Thanh Xuân năm 2016

Khối cơ quan Ban CHQS quận Thanh Xuân duyệt đội ngũ.

 

Việc huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lấy kết quả huấn luyện để đánh giá phẩm chất, trình độ năng lực và mức độ hoàn thành của cán bộ, chiến sỹ, chú trọng nâng cao hơn nữa kỹ năng, hợp đồng chiến đấu.
 
Trong thời gian tới, quận Thanh Xuân sẽ nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng nhằm đổi mới và sáng tạo, tập trung vào nhiệm vụ chính trị, khắc phục và làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị.., bảo đảm huấn luyện toàn diện, rộng khắp, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện mới. 
 
Ngoài việc làm tốt công tác quán triệt, triển khai nhiệm vụ, lực lượng vũ trang quận sẽ kịp thời rút ra những bài học hay, kinh  nghiệm quý và những vấn đề chưa tốt trong từng nội dung, khoa mục để điều chỉnh cho hợp lý, huấn luyện đảm bảo an toàn cả về người và cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật. Phấn đấu 100% đơn vị tổ chức huấn luyện, quân số đạt từ 98% trở lên.
 
Trong buổi lễ ra quân 2016, Ban chỉ huy Quân sự quận và đại diện lực lượng vũ trang nhân dân các phường đã ký giao ước quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan