TT Tư vấn và Thi công Xây dựng

Là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM, Trung tâm Tư vấn và Thi Công Xây dựng hội tụ rất chuyên gia giỏi trong lĩnh vực xây dựng.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm:

Chức năng chính của Trung tâm là tư vấn kiến trúc xây dựng cho các dự án, công trình trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng nói chung và công nghiệp VLXD nói riêng, cụ thể như sau:

– Lập hồ sơ thiết kế xây dựng cho công trình công nghiệp và dân dụng;

– Lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp và đô thị;

– Lập thiết kế điện, nước, thiết kế giao thông cho công trình công nghiệp và dân dụng;

– Tư vấn giám sát xây lắp công trình công nghiệp và dân dụng;

– Tư vấn quản lý, điều hành dự án thuộc công trình công nghiệp và dân dụng;

– Thẩm tra thiết kế xây dựng, thẩm tra dự toán và tổng dự toán các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng;

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình do Tổng Giám đốc công ty giao.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm:

CCBM

Bình luận
Tin liên quan