Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin này để ghi nhận và xử lý nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của công ty chúng tôi cung cấp cũng như giải đáp các thắc mắc tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi…

Chính sách Kinh doanh của Công ty CCBM

Để gìn giữ các giá trị vốn có của thương hiệu CCBM và phát huy giá trị truyền thống, tập thể các thành viên CCBM luôn quán triệt tinh thần sau đây: