Các hoạt động đoàn thể, dã ngoại của CCBM


Lãnh đạo CCBM chúc Tết cBCNV xuân 2009


Chủ tịch HĐQT chúc Tết CBCNV xuân 2013


Lãnh đạo CCBM


Tổng Giám đốc chúc Tết CBCNV xuân 2013


Gặp mặt đầu xuân


Đoàn Thanh niên dã ngoại về nguồn


Du xuân Tây Thiên


Hoạt động thể thao, thư giãn trong các kỳ nghỉ

CCBM

Bình luận
Tin liên quan