TT Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ

Là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM, tập hợp rất nhiều chuyên gia đầu ngành về công nghệ vật liệu xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực xi măng.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm:

Trung tâm có chức năng chính là tư vấn cho các dự án, công trình; tư vấn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật khác cho các dự án, công trình trong lĩnh vực công nghiệp VLXD, bao gồm các công trình sản xuất xi măng, các công trình VLXD và các loại hình sản xuất khác có liên quan, cụ thể như sau:

– Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình sản xuất vật liệu xây dựng;

– Thiết kế công nghệ và lắp đặt thiết bị công nghệ đối với các công trình sản xuất VLXD;

– Thẩm tra, thẩm định các dự án, đào tạo và hướng dẫn vận hành dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng;

– Tư vấn quản lý, điều hành dự án, đào tạo và hướng dẫn vận hành dây chuyền sản xuất VLXD;

– Thực hiện chức năng giám sát thi công lắp đặt các thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất VLXD;

– Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các dự án công trình sản xuất VLXD đã và đang đầu tư;

– Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào các dự án SX VLXD đã và đang đầu tư. Thực hiện các công tác tư vấn liên quan đến việc đầu tư xây dựng kỹ thuật công nghệ được ứng dụng;

– Thực hiện công tác cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau đầu tư cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành SX VLXD nói riêng như nâng cấp cải tạo và đầu tư chiều sâu thiết bị, cung cấp phụ tùng thay thế, tư vấn nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao năng lượng …

    + Chủ trì quản lý các dự án đầu tư hoặc các dự án có vốn góp của Công ty;

    + Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc công ty giao.

Một số hình ảnh của Trung tâm:


Cán bộ CNV phòng Công nghiệp thời kỳ đầuĐoàn cán bộ CCBM cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và các Sở, Ban, Ngành khảo sát mặt bằng Nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ (công suất 3.300 tấn/năm)

CCBM

Bình luận
Tin liên quan