Trung tâm Tư vấn Mỏ – Địa chất

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm:

Trung tâm có chức năng chính là tư vấn và tổng thầu thi công và khai thác, thăm dò các mỏ vật liệu xây dựng và khoáng sản, cụ thể như sau:

– Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng;

– Thiết kế khai thác mỏ;

– Thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát xây dựng cơ bản mỏ, khảo sát thăm dò mỏ địa chất;

– Tổng thầu tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ Mỏ – Địa chất bao gồm từ khâu tìm kiếm lập dự án thăm dò, thi công khảo sát thăm dò, thi công xây lắp và các dịch vụ tư vấn liên quan đến quá trình khảo sát thăm dò, khai thác Mỏ – Địa chất khác;

– Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc công ty giao.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm:

  
Một số cán bộ Trung tâm tư vấn Mỏ – Địa chất

 
Họp giao ban hàng tuần

    

Lãnh đạo Trung tâm Mỏ nhận bằng khen

Giám sát khảo sát thăm dò mỏ Tà Thiết – XM Bình Phước


Giám sát xây dựng cơ bản mỏ Đồng Lâm

 
Giám sát xây dựng cơ bản mỏ Đồng Lâm

 


Moong xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Đồng Lâm

 
Giám sát đổ bê tông trạm đập đá vôi – NMXM Quảng Phúc

 
Kiểm tra kết cấu bê tông trạm đập đá vôi- NM XM Quảng Phúc


Khoan nổ mìn xử lý đá quá cỡ bằng máy khoan cầm tay đường kính 32 mm đường vận tải từ mỏ về trạm đập – NMXM Quảng Phúc

Khoan nổ mìn hạ nền bằng máy khoan BMK đường kính 90mmm tuyến đường vận tải từ mỏ về trạm đập – NMXM Quảng Phúc


Xúc đá sau khi nổ mìn lên ô tô chở về bãi chứa – NMXM Quảng Phúc

 
Kết thúc xây dựng cơ bản lô 3 lô 4  mỏ sét Kiên Lương – NMXM Hà Tiên 1

 
Kết thúc xây dựng cơ bản lô 3 lô 4  mỏ sét Kiên Lương – NMXM Hà Tiên 1

Thiết kế lắp đặt dây chuyền nghiền – NM SX bột đá siêu mịn Yên Bình – Yên Bái

 
Bằng khen của Bộ xây dựng

 
Bằng khen của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam – VECAS

 
Xác nhận của Chủ đầu tư về các Dự án đầu tư nước ngoài của CCBM

CCBM

Bình luận
Tin liên quan