Chi nhánh CCBM tại TP.Hồ Chí Minh

Cơ cấu tổ chức Chi nhánh CCBM bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh, phụ trách Kế toán Chi nhánh có nhiệm vụ hỗ trợ công tác Tài chính Kế toán, phòng Kế toán – Hành chính, phòng Kinh doanh và phòng Tư vấn & Thi công xây dựng.

Chức năng chính của Chi nhánh CCBM tại Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

– Thực hiện các công tác hành chính, văn phòng của Công ty tại khu vực phía Nam;

– Thực hiện các chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ;

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh và sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

Một số hình ảnh hoạt động của Chi nhánh:

Trụ sở Chi nhánh CCBM tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 16/9/2015, Chi nhánh chính thức đi vào hoạt động.

 

Bộ phận lễ tân.

 

Banh lãnh đạo Công ty CCBM họp bàn triển khai công việc tại chi nhánh.

 

Phòng Kinh doanh.

 

Phòng Kế toán – Hành chính.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan