Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Thời gian dự kiến: 9.00 ngày 12 tháng 04 năm 2024. (BTC sẽ thông báo lại trước 3 ngày dự kiến)

Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan