Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

CCBM là tổ chức tư vấn chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Với bộ máy đồng bộ, chuyên nghiệp; đội ngũ CBCNV gồm nhiều chuyên gia giỏi và giàu kinh nghiệm;... trong suốt 20 năm qua, CCBM đã thực hiện tư vấn…

Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng (CCBM), tiền thân là khối Thiết kế thuộc Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, được thành lập từ ngày 04 /11/1969.

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng.

Điều lệ CCBM

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình VLXD đã được những cổ đông sáng lập tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng năm 2006…