Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng (CCBM), tiền thân là khối Thiết kế thuộc Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, được thành lập từ ngày 04 /11/1969.

Tháng  5/1993, theo Quyết định số 176A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Khối thiết kế được tách ra khỏi Viện Vật liệu xây dựng để thành lập doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ, với tên gọi Công ty Tư vấn xây dựng công trình Vật liệu xây dựng; tên giao dịch quốc tế Consultancy on Construction of Building Material Projects Joint Stock Company (CCBM); Đăng ký kinh doanh số 108232 cấp ngày 25/5/1993.

Trước xu thế hội nhập và phát triển, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nhằm đổi mới nền kinh tế, ngày 22/12/2005, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 2350/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình vật liệu xây dựng.

Ngày 21/3/2006, Đại hội đồng cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng đã tiến hành thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đến ngày 15/5/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần” số 0103012215 và Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 1/6/2006.

Ngày 14/3/2012, HĐQT Công ty đã có quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty để tăng vốn điều lệ và mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh mới.

Trong suốt 20 năm hoạt động độc lập theo mô hình Công ty, Công ty CCBM đã tư vấn thiết kế và giám sát hàng trăm công trình lớn nhỏ, đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành xây dựng và của đất nước.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan