Các Dự án Tư vấn, Thiết kế khai thác mỏ

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Tên cơ quan chủ đầu tư Tổng giá trị Thời hạn Hợp đồng thực hiện Ghi chú
1 Khảo sát đánh giá địa chất nguyên liệu cát và puzơlan nhà máy xi măng Bình Phước   Công ty xi măng Hà Tiên I 74.808.000 2002-2003 Nhà thầu chính
2 Đo vẽ, Lập BCNCKT và thiết kế đỉnh N05 đá vôi Hồng Sơn Hà Nam Công ty xi măng Bút Sơn 42.922.000 2003-2004 Nhà thầu chính
3 BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét nguyên liệu – NM xi măng Hùng Vương Phú Thọ Công ty cổ phần XM Hùng Vương 358.367.000 2004-2005 Nhà thầu chính
4 Thiết kế KTTC, lập tổng dự toán thiết kế cơ bản mỏ sét lô số 3 – XM Hà Tiên II Kiên Giang Cty xi măng Hà Tiên 2

321.057.000

2004-2005 Nhà thầu chính
5 Khảo sát, lập BCNCKT mỏ đá vôi áng Rong – XM Hoàng Thạch Hải Dương Công ty xi măng Hoàng Thạch 282.008.825 2003-2004 Nhà thầu chính
6 TKXD, khthác mỏ đá Tràng Kênh Hải Phòng Ban QLDA nhà máy XM Hải Phòng mới 635.600.000 1999-2000 Nhà thầu chính
7 Đo vẽ, khoan khảo sát, định vị tim tuyến mỏ đá vôi Hang Nước Ninh Bình Công ty xi măng Tam Điệp 422.832.000 2003-2004 Nhà thầu chính
8 Lập BCNCKT NM XM Yến Mao – Phú Thọ Phú Thọ Tổng công ty xây dựng Sông Hồng 4.540.000.000 1997-1998 Nhà thầu chính
9 TK kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Tiến Hoá Quảng Bình BQLDA xi măng Sông Gianh 802.962.000 2003-2004 Nhà thầu chính
10 Đo vẽ bản đồ địa hình và Lập BCNCKT vùng II mỏ sét Quỳnh Vinh Nghệ An Công ty xi măng Hoàng Mai 212.744.000 2004-2004 Nhà thầu chính
11 Lập BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét xi măng Bình Phước   Công ty xi măng Hà Tiên I 550.000.000   Nhà thầu chính
12 Thiết kế mỏ đá vôi, đá sét xi măng Hà Tiên II Kiên Giang Công ty xi măng Hà Tiên II 280.000.000   Nhà thầu chính
13 Lập BCNCKT và thiết kế mỏ đá vôi, đá sét Khả Phong Hà Nam Công ty xi măng Bút Sơn     Nhà thầu chính
14 Thiết kế mỏ đá vôi xi măng Chinfon Hải Phòng Công ty xi măng Chinfon – Hải Phòng     Nhà thầu chính
15 Lập BCNCKT mỏ đá vôi Hang Nước và mỏ sét Quyền Cây Ninh Bình Thanh Hoá Công ty Xi măng Tam Điệp 450.000.000 2001-2002 Nhà thầu chính
16 Thiết kế KTTC phần đá vôi ngầm mỏ núi Còm + núi Trầu Kiên Giang Công ty xi măng Hà Tiên 2 316.875.000 2001-2002 Nhà thầu chính
17 Lập BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét Tà Thiết Bình Phước Công ty xi măng Hà Tiên 1 650.000.000 2002-2003 Nhà thầu chính
18 Lập BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét Mỹ Đức Hà Tây Tổng công ty xây dựng Hà Nội 518.400.000 2003-2004 Nhà thầu chính
19 Lập BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét Mỹ Đức Tây Ninh Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 622.000.000 2003-2004 Nhà thầu chính
20 Lập BCNCKT mỏ đá vôi, đá sét Ninh Dân Phú Thọ Công ty cổ phần xi măng Sông Thao 358.000.000 2004 Nhà thầu chính
21 Đo đạc địa hình, lập BCNCKT mỏ đá vôi Áng Rong Hải Dương Công ty xi măng Hoàng Thạch 282.000.000 2004 Nhà thầu chính
22 Thiết kế KTTC lô số 3 mỏ sét Kiên Lương Kiên Giang Công ty xi măng Hà Tiên 2 321.000.000 2004 Nhà thầu chính
23 Lập BCNCKT mở rộng mỏ đá sét Quỳnh Vinh Nghệ An Công ty xi măng Hoàng Mai 212.000.000 2004 Nhà thầu chính
24

Thiết kế KT-TC. lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT  mỏ đá vôi Hang Nước  và hệ thống đường vận tải đá vôi, đá sét

Ninh Bình Công ty xi măng Tam Điệp 1.029.643.000 2003-2004 Nhà thầu chính
25 Tư vấn lập Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá Marble cho mỏ Pat -Le – Inn Mandalay – Myanmar Myanmar Công ty CP SIMCO Sông Đà 451.035.500 2010 Nhà thầu phụ
26 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Mông Sơn VII và Nhà máy sản xuất bột đá hoa trắng siêu mịn tại Yên Bái Yên Bái Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN (SIFACO) 970.000.000 2010 Nhà thầu chính
27 Tư vấn lập Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá Marble cho mỏ Nay Pu Taung Thị trấn Taungup, bang Rakhine – Myanmar Myanmar Công ty CP SIMCO Sông Đà 320.000.000 2011 Nhà thầu phụ
28 Tư vấn lập dự án đầu tư các mỏ phụ gia đá sét đen và quạng sắt Laterit – Dự án xi măng Đồng Lâm Thừa Thiên – Huế Công ty CP xi măng Đồng Lâm 688.000.000 2012 Nhà thầu chính
29 Tư vấn giám sát thi công xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Lèn Đứt Chân giai đoạn I Quảng Bình Công ty TNHH vật liệu xây dựng Việt Nam (VCM) 804.811.800 2012 Nhà thầu chính
30 Tư vấn, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, trình duyệt hồ sơ cấp phép khai thác mỏ đá vôI Khoe Lá Kiên Giang Công ty CP xi măng Hà Tiên 492.000.000 2012 Nhà thầu chính

 

CCBM 

Bình luận
Tin liên quan