Các công trình Xi măng lò quay do CCBM tư vấn

Dưới đây là danh mục các công trình do CCBM làm tư vấn trong thời gian 6 năm trở lại đây:

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Chủ đầu tư Tổng giá trị
Nhà thầu thực hiện (VND)
Thời gian thực hiện Ghi chú
1 Lập BCNCKT NMXM Bình Phước c/s 2 triệu tấn xi măng/năm Bình Phước Công ty xi măng Hà Tiên 1 4.021.599.000 2001 Nhà thầu chính
2 Lập BCNCKT n/m xi măng Sông Gianh c/s 4.000 tấn clinker/ngày Quảng Bình Tổng Công ty XD Miền Trung 2.442.356.000 2001 Nhà thầu chính
3 Lập BCNCKT nhà máy xi măng Hùng Vương công suất 2.500 tấn clanhke/ngày Phú Thọ Công ty cổ phần xi măng Hùng Vương 1.391.898.000 2003 Nhà thầu chính
4 Khảo sát, lập BCNCKT mỏ đá vôi áng Rong – XM Hoàng Thạch Hải Dương Công ty xi măng Hoàng Thạch 282.008.000 2003 Nhà thầu chính
5 Lập BCNCKT nhà máy xi măng Yên Bình công suất 2.500 tấn clanhke/ngày Yên Bái Nhà máy xi măng Yên Bình 1.130.000.000 2003 Nhà thầu chính
6 Lập Báo đầu tư nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 1.5 triệu tấn xi măng/năm Tây Ninh Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 465.563.000 2003 Nhà thầu chính
7 Tổng thầu lập BCNCKT xi măng Tây Ninh công suất 4.000 tấn clanhke/ngày Tây Ninh Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 4.976.500.000 2004 Nhà thầu chính
8 Lập BCNCKT mở rộng nhà máy xi măng Lam Thạch công suất 1.000 tấn clanhke/ngày Quảng Ninh Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh 689.745.000 2004 Nhà thầu chính
9 BCNCKT nhà máy xi măng Tuyên Quang c/s 2.500 tấn clinker/ngày Tuyên Quang Công ty Cổ phần Tràng An 1.130.000.000 2004 Nhà thầu chính
10 BCNCKT nhà máy xi măng Đồng Bành c/s 2.500 tấn clinker/ngày Lạng Sơn Công ty CPXM Đồng Bành 1.245.000.000 2004 Nhà thầu chính
11 Lập BCNCKT đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy xi măng Lucksvaxi Huế Lucks cement Company 926.210.000 2004 Nhà thầu chính
12 Báo cáo NCKT nhà máy xi măng Yên Bình  công suất 2.500 tấn clanhke/ngày Yên Bái Công ty cổ phần xi măng Yên Bình 1.130.000.000 2004 Nhà thầu chính
13 Lập BCNCKT dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Mỹ Đức- Hà Tây c/s 4.000 tấn clinker/ngày Hà Tây Tổng công ty xây dựng Hà Nội 4.320.000.000 2004 Nhà thầu chính
14 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Hùng Sơn Phú Thọ Công ty supe phốt phát và hoá chất Lâm Thao 814.610.800 2005 Nhà thầu chính
15 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Duyên Hà Ninh Bình Công ty TNHH Duyên Hà 400.000.000 2005 Nhà thầu chính
16 Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Hướng Dương – Ninh Bình Ninh Bình Công ty TNHH cán thép Tam Điệp 300.000.000 2005 Nhà thầu chính
17 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng Lào Cai công suất 1.000 tấn clanhke/ngày Lào Cai Công ty xi măng Lào Cai 550.000.000 2005 Nhà thầu chính
18 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Đô Lương công suất 2.500 tấn clanhke/ngày Nghệ An Công ty cổ phần xi măng Đô Lương 2.300.000.000 2006 Nhà thầu chính
19 Lập dự án đầu tư cải tạo chuyển đổi lò đứng sang lò quay XM Yên Bái công suất 1.000 tấn clanhke/ngày (bao gồm cả công tác Lập HSMT cung cấp thiết kế, thiết bị) Yên Bái Công ty cổ phần xi măng Yên Bái 390.000.000 2005 Nhà thầu chính
20 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Nhà máy xi măng X18 công suất 1.000 tấn clanhke/ngày Ninh Bình Công ty Tây Hồ – Bộ Quốc phòng 879.639.000 2005 Nhà thầu chính
21 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy clinker Hà Tiên công suất 1.500 tấn/ngày Kiên Giang Công ty đầu tư XD và phát triển nhà Kiên Giang 2.026.010.000 2005 Nhà thầu chính
22 Tổng thầu Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Đồng Lâm công suất 4.000 tấn clanhke/ngày Huế Công ty cổ phần quốc tế ASEAN 8.308.850.000 2006-2009 Nhà thầu chính
23 Lập Báo cáo đầu tư  và dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xi măng Phú Sơn công suất 3.300 tấn clanhke/ngày Ninh Bình Công ty CP xi măng Phú Sơn 2.071.271.000 2006-2007 Nhà thầu chính
24 Lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xi măng dây chuyền 2 công suất 5.500 tấn clanhke/ngày – Công ty đầu tư phát triển thương mại SX Hoàng Phát Ninh Bình Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát 1.630.000.000 2006-2007 Nhà thầu chính

 

CCBM 

Bình luận
Tin liên quan