Các công trình đấu thầu quốc tế

TT Tên công trình Tên gói thầu Năm thực hiện Nội dung công  việc                                     Giá trị gói thầu (USD)
1 Nhà máy xi măng Hoàng Mai 4.000 tấn clanhke/ngày – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ KT
– Cung cấp thiết bị khai thác mỏ
1996
1997
– Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
120.000.000
9.000.000
2 Nhà máy sản xuất vỏ bao XM Kiên Giang 20.000.000 bao/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 1997 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
4.000.000
3 Nhà máy gạch Ceramic Hồng Hà c/s 1.000.000 m2/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 1998 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
3.500.000
4 Nhà máy sản xuất vỏ bao XM Nghệ An – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 1999 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
3.700.000
5 Nhà máy gạch Ceramic Thanh Hoá 1.000.000 m2/n – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 1999 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
3.500.000
6 Nhà máy gạch chịu lửa Đồng Nai 12.000 tấn/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2000 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
6.100.000
7 Nhà máy gạch Granite – TCty xây dựng Hà Nội 1,5triệu m2/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2000 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
4.700.000
8 Nhà máy gạch Granite – Tổng Công ty LICOGI 1.500.000 m2/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2000 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
4.800.000
9 Trạm nghiền xi măng COTEC công suất 250.000 tấn/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2001 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
2.500.000
10 Dự án chuyển đổi nhiên liệu từ đốt dầu sang than – Công ty xi măng Hà Tiên II – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2001 – Đánh giá hồ sơ dự thầu 11.000.000
11 Nhà máy gạch Ceramic – Tổng Công ty Thép Việt Nam – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2001 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
3.800.000
12 Nhà máy gạch Terrazzo – VINACONEX c/s 280.000 m2/năm – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2001 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
497.000
13 Nhà máy xi măng Sông Gianh công suất 4000 tấn clanhke/ngày (~1.600.000 tấn XM/năm). – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2001 – Lập hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
80.000.000
14 Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước – Tổng Công ty XD số 1 c/s 500.000 tấn/năm. – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2002

– Lập hồ sơ mời thầu 

– Đánh giá hồ sơ dự thầu

4.625.000
15 Trạm nghiền xi măng Cẩm Phả – Tổng Công ty VINACONEX – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2003 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
 
16 Nhà máy xi măng Hạ Long công suất 5.500 tấn clanhke/ngày (~2.200.000 tấn XM/năm) – Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2003 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
 
17 Nhà máy chính – Dự án xi măng Cẩm Phả c/s 6.000 tấn/ngày. – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2003 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
 
18 Trạm nghiền xi măng Hà Tiên 2 – Long An – Cung cấp thiết bị, vật tư kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật 2003 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
 
19 Nhà máy xi măng Tây Ninh công suất 4000 tấn clanhke/ngày (~1.600.000 tấn XM/năm) – Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ mời thầu, phân tích đánh giá HSDT và đàm phán hợp đồng EPC 2005 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
– Đàm phán hợp đồng EPC
 
20 Nhà máy xi măng Duyên Hà công suất 1.500 tấn clanhke/ngày (~500.000 tấn XM/năm) – Lập HSMT, tư vấn về công nghệ và lựa chọn thiết bị dây chuyền xi măng lò quay. 2005 – Lập Hồ sơ mời thầu
– Đánh giá hồ sơ dự thầu
– Đàm phán hợp đồng EPC
 
21 Nhà máy xi măng Lam Thạch c/s: 1.200 tấn clanke/ ngày – Lập kế hoặch đấu thầu
– Tư vấn lựa chọn thiết bị
– Thiết kế toàn bộ dây chuyền.
2006 – Lập hồ sơ mời thầu.
– Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu.
 

 

CCBM 

Bình luận
Tin liên quan