TT Huế ban hành Kế hoạch phát triển VLXD thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050

Ngày 5/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến 2050.

 
Phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050.

Phát triển vật liệu xây dựng phải đảm bảo tính bền vững, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái… và không chồng chéo với các kế hoạch, quy hoạch khác.

Tập trung đầu tư và phát triển các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, sản xuất vật liệu xây dựng có nguồn nguyên liệu tại chỗ. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, triệt để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu. Khuyến khích phát triển công nghệ sạch, công nghệ sử dụng phế thải, phế liệu của các ngành khác làm vật liệu xây dựng để giảm ô nhiễm môi trường; Từng bước loại bỏ công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường.

Theo đó, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế có năng lực cạnh tranh trong vùng, đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường; đáp ứng nhu cầu xây dựng và xuất khẩu hiệu quả; đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm giá trị cao, thân thiện với môi trường. Đồng thời phát triển ngành Vật liệu xây dựng với công nghệ sản xuất đạt trình độ tiên tiến, hiện đại, cải tạo công nghệ hoặc dừng sản xuất đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nhiên liệu, năng lượng và gây ô nhiễm môi trường theo quy định.

>> Chi tiết văn bản, xem TẠI ĐÂY.

CCBM
Bình luận
Tin liên quan