Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Văn bản pháp luật

Hướng dẫn quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn…