Sở Xây dựng TP.HCM hướng dẫn áp bảng giá nhà ở để tính lệ phí trước bạ

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân vừa ký Văn bản hướng dẫn điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tính lệ phí trước bạ. Công văn này thay thế Công văn số 5478/SXD-KTXD ngày 21/05/2021 của Sở Xây dựng trước đó.

Theo đó, các loại công trình đã có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thì thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 2189 ngày 22/02/2021 của Sở Xây dựng; các loại công trình chưa có quy định Suất vốn đầu tư xây dựng thì thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 3761 ngày 13/04/2020 của Sở Xây dựng.

Công thức tính toán được Sở Xây dựng hướng dẫn ở 2 công văn trên là: Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần công trình xây dựng năm n+1 = giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần công trình xây dựng năm n nhân với chỉ số giá công trình xây dựng năm n so với năm n-1 do thành phố công bố.

Trong đó, giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019 của UBND thành phố. Nếu tại quyết định 22/2019 không có thì được tính theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố năm gần nhất.

Hiện nay, suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 65 ngày 20/01/2021, có 3 cột: Cột (0) “Suất vốn đầu tư”, Cột 1 “Chi phí xây dựng”, Cột 2 “Chi phí thiết bị”.

Giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây dựng công trình = suất vốn đầu tư (cột 0) trừ (-) chi phí thiết bị (cột 2).

CCBM (TH/ Xây dựng)
Bình luận
Tin liên quan