Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt giá bất động sản và vật liệu xây dựng những tháng cuối năm

UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, tránh khả năng tăng giá cục bộ thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản trong các tháng cuối năm 2021.

????????????

 
Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 9207/VP-KT về triển khai điều hành giá trên địa bàn thành phố những tháng cuối năm 2021.  

Tại văn bản trên, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở: Tài chính, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị trường Hà Nội theo dõi sát diễn biến cung – cầu, giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu để chủ động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa. Qua đó, bảo đảm cung ứng đủ hàng thiết yếu cho nhân dân và chuẩn bị nguồn hàng dự trữ ứng phó dịch bệnh, bình ổn giá cả thị trường vào dịp cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

 
 

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ yếu tố hình thành giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý giá, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng đất, đá, cát, sỏi và các vật liệu xây dựng khác…

Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lộ trình triển khai các dự án; nắm sát tình hình để chủ động triển khai, đề xuất giải pháp quản lý, tránh khả năng tăng giá cục bộ thị trường vật liệu xây dựng, bất động sản trong các tháng cuối năm 2021.

CCBM (TH/ VLXD.org)
Bình luận
Tin liên quan