Dự án nhà máy Xi măng Mỹ Đức

Nhà máy Xi măng Mỹ Đức có công suất 4.000 tấn clinker/ ngày, được xây dựng trên diện tích 38,5 ha thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với vốn đầu tư trên 2.958 tỷ đồng. Dự án thực hiện với hình thức Công ty cổ phần và do Công ty CP Xi măng Mỹ Đức trực tiếp quản lý dự án.

Các cổ đông gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội đơn vị giữ cổ phần chi phối, Công ty CP Xi măng Sài Sơn, Công ty xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc phòng, Cty TNHH Thung Lũng Vua và Công ty CP Phát triển TN. Nguồn vốn đầu tư gồm: vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Mỹ Đức 360 tỷ đồng và vốn vay của các ngân hàng trong và ngoài nước. Dự kiến, sẽ khởi công xây dựng nhà máy vào năm 2006. 

CCBM

Bình luận
Tin liên quan