Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tư vấn đấu thầu, Thẩm định – Thẩm tra

Dự án nhà máy Xi măng Mỹ Đức

Ngày 23/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 295/TTg – CN cho phép đầu tư dự án nhà máy Xi măng Mỹ Đức.