Đóng của mỏ đá sét của Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn

Mỏ khoáng sản đá sét tại khu vực 19/5 thuộc xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phải đóng cửa do Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn bị giải thể.

Theo Tổng cục Địa chất khoáng sản, Bộ TN&MT, Bộ Công nghiệp trước đây đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 545/QĐ-ĐCKS ngày 13/3/1999 cho phép Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn khai thác khoáng sản đá sét tại khu vực 19/5 thuộc xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, mỏ chưa đi vào khai thác tính đến thời điểm Công ty TNHH MTV Xi măng Thanh Sơn giải thể theo Quyết định số 5236/QĐ-BQP ngày 06/12/2015.

Ngày 03/12/2021, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế có công văn số 1751/TCT-PKH-TT đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục về đất đai đối với khu vực có diện tích theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 545/QĐ-ĐCKS ngày 13/3/1999, để bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan