CCBM tổ chức lễ Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/12, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng đã tổ chức lễ Tổng kết cuối năm công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tiến Hùng, Tổng Giám đốc và các Ủy viên HĐQT Công ty CCBM cùng cán bộ hưu trí, cán bộ nhân viên đang công tác tại Công ty.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại lễ Tổng kết, thay mặt ban lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Tiến Hùng, Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Qua các số liệu thống kê, phân tích đánh giá hoạt động năm 2022 cho thấy Công ty về cơ bản đã hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 cũng như các chủ đầu tư không đầu tư xây dựng mới các dự án.

Trong năm 2022, CCBM tiếp tục triển khai các hợp đồng dở dang từ năm trước và thực hiện các hợp đồng mới đối với toàn bộ lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng giá trị các hợp đồng mới ký kết và đang thực hiện của toàn Công ty trong năm đạt hơn 12,56 tỷ đồng.

Trước những khó khăn, thách thức, ban Giám đốc đã trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tình hình thực tế. Theo đó, kết thúc năm 2022, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ước đạt hơn 32,65 tỷ đổng.

Ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên.

Ban lãnh đạo Công ty đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và đã xác định mục tiêu lớn nhất trong năm tới là đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023 được xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế.

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty CCBM, ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch HĐQT đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên và gia đình nhân dịp năm mới. Đặc biệt, gửi lời tuyên dương tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty đã luôn cố gắng, đoàn kết và phấn đấu vì mục tiêu chung, cùng xây dựng CCBM phát triển ổn định và bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

CCBM

Bình luận
Tin liên quan