CCBM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 07/01/2020, tại trụ sở chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Công Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Nguyễn Khánh Hà, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện các phòng, ban và tập thể CBCNV Công ty CCBM.

Trong năm 2019, CCBM ký kết được 20 hợp đồng, tổng giá trị lên tới 37 tỷ đồng, trong đó có 11 hợp đồng có giá trị 13 tỷ đồng thuộc lĩnh vực tư vấn vốn là mũi nhọn của Công ty.

Tổng giá trị sản lượng của Công ty đạt được 53,71 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch năm) và tổng giá trị doanh thu đạt 53,65 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch năm). Trong đó, với lĩnh vực tư vấn truyền thống, giá trị sản lượng đạt 6,14 tỷ đồng, giá trị doanh thu đạt 6,09 tỷ đồng (sản lượng Công ty thực hiện ~2,45 tỷ đồng). Đối với lĩnh vực khác (bao gồm kinh doanh khoáng sản, kinh doanh ván sàn, thuê văn phòng, thuê kho 918…), giá trị thực hiện đạt 47,56 tỷ đồng (trong đó phòng Kinh doanh thực hiện đạt 31,47 tỷ đồng).

Tính đến cuối năm, lợi nhuận trước thuế của Công ty ước đạt 515 triệu đồng, giá trị nộp Ngân sách Nhà nước 3,15 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Hà, Tổng Giám đốc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệmvụ được giao.

Cũng tại tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty quyết định biểu dương 41/47 Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua. Công nhận Danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến cho phòng Hành chính Nhân sự, phòng Tài chính Kế toán, Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công trình, phòng Kế hoạch Kỹ thuật Đấu thầu và 1 Tập thể lao động Xuất sắc cho phòng Kinh doanh.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan