Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Đơn vị trực thuộc

Phòng Kinh Doanh

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng, năm 2017, Công ty đã quyết định thành lập Phòng Kinh Doanh

TT Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ

Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập ngày 15/09/2011 theo Quyết của lãnh đạo Công ty dựa trên cơ sở sáp nhập bộ phận CBCNV Công nghệ của TT4 và TT5 cũ.

TT Tư vấn và Thi công Xây dựng

Trung tâm Tư vấn và Thi Công Xây dựng được thành lập ngày 19/09/2011 theo Quyết định của lãnh đạo Công ty dựa trên cơ sở sáp nhập bộ phận CBCNV chuyên ngành Xây dựng của TT4 và TT5. TT4 và TT5 trước đây cũng được…

Trung tâm Tư vấn Mỏ – Địa chất

Trung tâm Tư vấn Mỏ - Địa chất là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM. Trung tâm có rất nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Mỏ, khai thác mỏ.

Bộ phận Kinh doanh Ván sàn

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng, năm 2015, Công ty đã quyết định thành lập Bộ phận Kinh doanh Ván sàn.