Tháng 3: Giá vật liệu xây dựng ổn định

Giá bán lẻ xi măng tháng 3/2020 ổn định so với tháng 2/2020. Cụ thể, tại miền Bắc, xi măng PCB30 trung bình khoảng 1,2 triệu đồng/tấn đến 1,250 triệu đồng/tấn; xi măng PCB40 trung bình khoảng 1,240 triệu đồng/tấn đến 1,290 triệu đồng/tấn. Tại miền Nam giá xi măng PCB40 trung bình khoảng 1,390 – 1,450 triệu đồng/tấn.

Giá bán lẻ thép xây dựng phổ biến trên thị trường tháng 3 cơ bản ổn định so với tháng 2/2020. Cụ thể, trong tháng 3 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung phổ biến ở mức 10.200 – 13.000 đồng/kg; tại các tỉnh miền Nam ở mức 11.000 – 13.200 đồng/kg.

CCBM (TH/ TC Tài chính)

Bình luận
Tin liên quan