Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Tin công ty

Thông báo mời đấu thầu thanh lý tài sản

Triển khai việc thực hiện thanh lý tài sản cố định cũ không có nhu cầu sử dụng. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng tiến hành thanh lý tài sản cố định như sau.