Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Chính sách

Chính sách Kinh doanh của Công ty CCBM

Để gìn giữ các giá trị vốn có của thương hiệu CCBM và phát huy giá trị truyền thống, tập thể các thành viên CCBM luôn quán triệt tinh thần sau đây: