Số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Quặng Sắt

Ngày 16/07/2014
Quặng sắt gồm đá và các khoáng vật mà người ta có thể tách sắt ra khỏi đá và khoáng vật.

Quặng thường được tìm thấy dưới dạng hematite và magnetite, mặc dù cũng có các loại goethite, limonite và siderite. Quặng sắt chủ yếu được dùng để sản xuất thép.

CCBM

Bình luận
Sản phẩm liên quan